THƯ MỜI THAM DỰ MỪNG LỄ BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN 23-05-2021

KÍNH MỜI HIỆP THÔNG
MỪNG LỄ BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN
23-05-2021

Thưa quý Anh Chị Em trong Cộng Đoàn kính mến,
Ngày Chúa Nhật 23/05/2021 sắp tới sẽ là lễ Bổn Mạng của Cộng Đoàn chúng ta.
Nếu trong điều kiện bình thường, sẽ là dịp để toàn Cộng Đoàn trong Tổng Giáo Phận cùng đông đảo quầy quần, cùng nhau dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Chúa, tôn vinh Mẹ Thánh Quan Thầy, cùng tái tận hiến Cộng đoàn cho Nữ Vương Hoà Bình và cùng sống niềm vui thân tình gặp gỡ nhau.
Nay tuy hoàn cảnh đại dịch và luật lệ hiện hành chưa cho phép như thế, việc mừng Lễ Bổn Mạng vẫn sẽ được tổ chức nhưng đơn sơ hơn với sự hiện diện của 2 nhóm nhỏ ở 2 Thánh Lễ 14 giờ và 15g30 ngày Chúa nhật 23/05/2021, trong đó phần nghi thức tái tận hiến Cộng Đoàn là không thể thiếu theo như ý nguyện của Bề Trên.
Tôi kính gửi đến toàn thể anh chị em trong Cộng Đoàn Lời Kinh Tận Hiến đó, dưới đây, để kính mời mọi người ở mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, cùng dâng lên Mẹ Maria lời kính này trong niềm hiệp thông mừng lễ Bổn Mạng Cộng Đoàn trong ngày Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 23/05/2021 sắp tới.

Trân trọng kính mời,
Lm. Quản nhiệm FX Nguyễn Xuyên.

KINH TẬN HIẾN CỘNG ĐOÀN
CHO MẸ MARIA – NỮ VƯƠNG HOÀ BÌNH

(Lời kinh do Bề Trên Địa Phận thiết lập và chuẩn nhận ngày 20-05-2000)

Lạy Mẹ Maria, là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ Giáo Hội,
Mẹ luôn yêu thương đoàn con dưới thế.
Mẹ đã mang Chúa Kitô là suối nguồn bình an
và là Đấng Cứu Độ duy nhất đến cho nhân loại.

Ngày hôm nay, trước tôn nhan Mẹ, chúng con xin khiêm tốn thành tâm
Tận hiến thân xác, tâm hồn và cả cuộc đời của mỗi người,
Tận hiến đời sống của mỗi gia đình,
và tận hiến tất cả Cộng Đoàn chúng con cho Mẹ.
Xin Mẹ nhận lấy, thánh hiến, dắt dìu và phù trợ chúng con.

Lạy Nữ Vương Hoà Bình
và là Quan Thầy mến yêu của Cộng Đoàn chúng con,
Trong kỷ nguyên mới này,
Xin Mẹ thương ban hoà bình trường cửu cho cả nhân loại,
Ban yên vui êm ấm cho mỗi gia đình,
Ban hoà thuận yêu thương cho Cộng Đoàn chúng con.

Chúng con cũng xin dâng lên Mẹ những người con Việt Nam
đang sống lưu lạc khắp nơi trên thế giới,
Dâng quê hương thân yêu và dân tộc chúng con,
Dâng đất nước và dân tộc đã tiếp nhận chúng con,

Xin giúp chúng con vững sống niềm tin nơi Chúa Kitô, con Mẹ, và luôn
trung thành làm chứng Tin Mừng của Ngài trong cuộc sống mỗi ngày,
Để cùng với Mẹ, chúng con xây dựng Thân Thể Hằng Sống của Chúa
Kitô là Hội Thánh, trong niềm hy vọng chờ ngày Ngài sẽ đến trong
vinh Quang. Amen