Cộng Đoàn

20.05.2000 : ĐẠI LỄ BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN NĂM THỨ NHẤT

20.05.2000 : ĐẠI LỄ BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN NĂM THỨ NHẤT

KINH TẬN HIẾN CỘNG ĐOÀN CHO MẸ MARIA – NỮ VƯƠNG HOÀ BÌNH

KINH TẬN HIẾN CỘNG ĐOÀNCHO MẸ MARIA – NỮ VƯƠNG HOÀ BÌNH(Lời kinh do Bề Trên Địa Phận thiết lập và chuẩn nhận ngày 20-05-2000) Lạy Mẹ Maria, là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ Giáo Hội,Mẹ luôn yêu thương … Continuer la lecture

LỊCH SỬ THÁNH TƯỢNG « NỮ VƯƠNG HOÀ BÌNH »

Lá Thư Quản Nhiệm LỊCH SỬ THÁNH TƯỢNG « NỮ VƯƠNG HOÀ BÌNH »CỦA CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO BRUXELLES Kính thưa quý Bácvà quý Anh Chị Em trong Cộng Đoàn thân mến, Hình ảnh thánh tượng Nữ Vương Hoà Bình đã trở … Continuer la lecture