KINH TẬN HIẾN CỘNG ĐOÀN CHO MẸ MARIA – NỮ VƯƠNG HOÀ BÌNH

KINH TẬN HIẾN CỘNG ĐOÀN
CHO MẸ MARIA – NỮ VƯƠNG HOÀ BÌNH

(Lời kinh do Bề Trên Địa Phận thiết lập và chuẩn nhận ngày 20-05-2000)

Lạy Mẹ Maria, là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ Giáo Hội,
Mẹ luôn yêu thương đoàn con dưới thế.
Mẹ đã mang Chúa Kitô là suối nguồn bình an
và là Đấng Cứu Độ duy nhất đến cho nhân loại.

Ngày hôm nay, trước tôn nhan Mẹ, chúng con xin khiêm tốn thành tâm
Tận hiến thân xác, tâm hồn và cả cuộc đời của mỗi người,
Tận hiến đời sống của mỗi gia đình,
và tận hiến tất cả Cộng Đoàn chúng con cho Mẹ.
Xin Mẹ nhận lấy, thánh hiến, dắt dìu và phù trợ chúng con.

Lạy Nữ Vương Hoà Bình
và là Quan Thầy mến yêu của Cộng Đoàn chúng con,
Trong kỷ nguyên mới này,
Xin Mẹ thương ban hoà bình trường cửu cho cả nhân loại,
Ban yên vui êm ấm cho mỗi gia đình,
Ban hoà thuận yêu thương cho Cộng Đoàn chúng con.

Chúng con cũng xin dâng lên Mẹ những người con Việt Nam
đang sống lưu lạc khắp nơi trên thế giới,
Dâng quê hương thân yêu và dân tộc chúng con,
Dâng đất nước và dân tộc đã tiếp nhận chúng con,

Xin giúp chúng con vững sống niềm tin nơi Chúa Kitô, con Mẹ, và luôn
trung thành làm chứng Tin Mừng của Ngài trong cuộc sống mỗi ngày,
Để cùng với Mẹ, chúng con xây dựng Thân Thể Hằng Sống của Chúa
Kitô là Hội Thánh, trong niềm hy vọng chờ ngày Ngài sẽ đến trong
vinh Quang. Amen