Những Thông Tin

THÔNG BÁO TIN VUI

VỀ VIỆC CỬ HÀNH CÁC THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

TẠI CỘNG ĐOÀN CGVN BRUXELLES

Anh chị em trong Cộng Đoàn kính mến,

Sau bao chờ đợi, ngày 05/05 vừa qua, thủ tướng Chính Phủ VQ. Bỉ đã chính thức thông báo tin vui cho các tôn giáo, đó là :

Kể từ ngày 09/06/2021 sắp tới, các tôn giáo sẽ được đón tiếp số người tham dự lên đến 100 người bên trong các nơi thờ tự cho việc cử hành các nghi lễ phụng tự, với điều kiện phải tôn trọng các biện pháp an toàn như giãn cách xã hội, đeo khẩu trang và tôn trọng việc khử trùng.

Cụ thể tại Cộng Đoàn Bruxelles chúng ta, bắt đầu từ ngày Chúa Nhật 13/06, sẽ chỉ còn 1 Thánh Lễ duy nhất được cử hành vào lúc 15g30 tại nhà thờ thường trực CĐ (Carmes). Sự giới hạn việc tham dự các Thánh Lễ Chúa Nhật qua việc phải ghi danh trước như hiện nay cũng sẽ được chấm dứt kể từ ngày Chúa Nhật đó.

Nay tôi kính báo tin vui và kính mời sự tham dự đông đảo của tất cả Cộng Đoàn.

Lm. Quản nhiệm Cộng Đoàn

FX. Nguyễn Xuyên