Thánh Ca Dâng Đức Mẹ


Lễ Mừng Bổn Mạng lần đầu tiên của Cộng Đoàn do vị đại diện Bề Trên Tổng Giáo Phận đến chủ sự. Trước mọi nghi thức và mọi công bố các Quyết Định, Đức Ông đã long trọng Làm Phép bức tượng trong tâm tình tạ ơn Chúa và niềm hân hoan vui mừng của các linh mục và đông đảo Cộng Đoàn hiện diện, được bày tỏ cách đặc biệt bằng cuộc rước Kiệu Cung Nghinh Thánh Tượng Nữ Vương Hoà Bình ngay sau đó.

Từ đó Thánh Tượng là của Cộng Đoàn, Nữ Vương Hoà Bình là Mẹ Quan Thầy của Cộng Đoàn và cũng từ đó hàng năm con cái Mẹ quây quần về trong dịp Lễ Bổn Mạng, nép thân tận hiến cuộc đời mình cho Mẹ.

Lm FX. Nguyễn Xuyên

(Trích từ Lá Thư Quản Nhiệm nhân dịp LỄ BỖN MẠNG 20 tháng 5 năm 2013)


Nữ Vương Hoà Bình
Nguyện Cầu Mẹ La Vang
Kià Bà Nào
Lời Cầu Cho Xứ Đạo