THÔNG BÁO TIN VUI CHÍCH NGỪA COVID-19

Hội Hồng Thập Tự Bruxelles thông báo tin vui mở rộng việc Chích Ngừa Covid-19 cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho những người chưa có giấy tờ hợp lệ :

Điều kiện : Không cần 1 điều kiện hay giấy tờ nào cả, chỉ cần có mặt tại chỗ mà không cần lấy hẹn trước,

Địa điểm : Rue Ropsy Chaudron 24, 1070 Anderlecht (gần chợ Abatoir)

Thời gian : Mỗi tuần từ thứ Sáu đến Chủ nhật, từ 8g45 đến 12 giờ trưa.

Hạn chót : 18/07/2021