THƯ THÔNG BÁO NGÀY KHAI MẠC 2 LỚP GIÁO LÝ : XƯNG TỘI + RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU – THÊM SỨC

THƯ THÔNG BÁO
NGÀY KHAI MẠC 2 LỚP GIÁO
XƯNG TỘI + RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU - THÊM SỨC

D:\SINH HOAT GIOI TRE\tài liệu\chd_logo.jpg

Kính thưa quý phụ huynh,

Cho tất cả những gia đình đã ghi danh cho con em mình theo học 2 lớp Giáo Lý Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức, Ban Huynh Trưởng xin thông báo :

Lớp Học đầu tiên được ấn định vào ngày Chúa Nhật 17/10/2021 này, vào lúc 14 giờ,
tại các Phòng Họp trong khuôn viên nhà thờ Cộng Đoàn (Carmes)
(45 Avenue de la Toison d’Or, 1050 Ixelles (Métro Louise).

Xin quý phụ huynh vui lòng đem con em đến đúng giờ.

Chúng tôi cũng xin gửi kèm dưới đây Lịch Trình Sinh Hoạt của toàn niên khoá 2021-2022 :

– Chúa nhật 17/10/2021, lúc 14 giờ
– Chúa nhật 21/11/2021, lúc 14 giờ
– Chúa nhật 19/12/2021, lúc 14 giờ
– Chúa nhật 23/01/2022, lúc 14 giờ
– Chúa nhật 20/02/2022, lúc 14 giờ
– Chúa nhật 20/03/2022, lúc 14 giờ
– Chúa nhật 24/04/2022, lúc 14 giờ

Thứ bảy 21/05/2022, từ 10 giờ đến 16 giờ : Ngày Tĩnh Tâm và tập Nghi Thức

Thay mặt Ban Huynh Trưởng CĐ,
Giuse Nguyễn Phi Long