SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN TRONG THÁNG BẢY VÀ THÁNG TÁM -2022

Chúa Nhật 03 : Thánh Lễ CĐ lúc 15g30, tại nhà thờ Carmes.

  • Rửa Tội đầu tháng
  • Ca đoàn tập hát lúc 14 giờ

Chúa Nhật 10 : Thánh Lễ CĐ lúc 15g30, tại nhà thờ Carmes.

  • Ca đoàn tập hát lúc 14 giờ

Thứ hai 11 : Sinh Hoạt nhóm Trẻ CĐ lúc 20 giờ,
tại Phòng họp lớn.

Thứ tư 13 : Ca đoàn tập hát lúc 20 giờ, tại nhà nguyện Dòng Carmes

Thứ năm 14 : Sinh hoạt nhóm Trẻ CĐ lúc 20 giờ,
tại Phòng họp lớn

Chúa Nhật 17-07 : Hôm nay KHÔNG có Thánh lễ Cộng Đoàn.

Chúa Nhật 24-07 : Hôm nay KHÔNG có Thánh lễ Cộng Đoàn.

Chúa Nhật 31-07 : Hôm nay KHÔNG có Thánh lễ Cộng Đoàn.

Từ thứ ba 19 đến thứ bảy 31/07 : Hành hương du lịch CĐ

Chúa Nhật 07-08 : Thánh Lễ Cộng Đoàn lúc 15g30.

  • Ca đoàn tập hát lúc 14 giờ

Thứ Tư 10 : Ca đoàn tập hát lúc 20 giờ, tại nhà nguyện Dòng Carmes.

Chúa Nhật 14-08 : THÁNH LỄ ĐỒNG TẾ TRỌNG THỂ MỪNG HỒNG ÂN 40 NĂM LINH MỤC CỦA CHA QUẢN NHIỆM

Xin lưu ý : Thánh Lễ hôm nay được cử hành vào lúc 15 giờ

Thứ hai 15-08 : Lễ Đức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời, lễ trọng.

Chúa Nhật 21-08 : Thánh Lễ Cộng Đoàn lúc 15g30.

  • Ca đoàn tập hát lúc 14 giờ

Chúa Nhật 28-08 : Thánh Lễ Cộng Đoàn lúc 15g30.

  • Ca đoàn tập hát lúc 14 giờ

Thứ tư 31-08 : Sinh hoạt Ban Báo Chí lúc 9 giờ