THƯ THÔNG BÁO GHI DANH THAM DỰ CÁC LỚP GIÁO LÝ XƯNG TỘI + RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU – THÊM SỨC

LỚP GIÁO LÝ XƯNG TỘI + RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU - THÊM SỨC
D:\SINH HOAT GIOI TRE\tài liệu\chd_logo.jpg

Kính thưa quý phụ huynh,

Vì tình hình dịch bệnh trầm trọng, các sinh hoạt của Ban Thiếu Nhi & Giới Trẻ đã bị đình chỉ trong Năm Mục Vụ 2020-2021 vừa qua, các lớp Giáo Lý Cơ Bản để lãnh nhận các Bí Tích Xưng Tội, Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức theo Luật Buộc cũng vì thế mà bị gián đoạn. Hoàn cảnh ngoài ý muốn này dẫn tình trạng có nhiều con em trong Cộng Đoàn dù đã đến tuổi, nhưng vẫn chưa được lãnh nhận các Bí Tích trên.

Nay tình trạng đã thay đổi và hoàn cảnh đã cho phép, Ban Huynh Trưởng/CĐ kính mời quý phụ huynh lưu tâm việc GHI DANH THAM DỰ CÁC LỚP GIÁO LÝ CƠ BẢN cho con em mình :

Thời hạn ghi danh : Tháng 09/2021

Cách ghi danh : Xin điền vào Mẫu Phiếu Ghi Danh và trao lại cho các Huynh Trưởng.

Khai mạc Niên khoá : Trong tháng 10/2021

Nơi học Giáo Lý : Tại các Phòng Họp trong khuôn viên nhà thờ CĐ.

Mọi chi tiết khác liên quan đến Năm Học (lịch trình, chương trình…) sẽ được Ban Huynh Trưởng trực tiếp thông báo riêng sau khi nhận được Mẫu Phiếu Ghi Danh đính kèm.

Liên lạc :

– Anh Nguyễn Phi Long (0474 95 27 99 – philong.nguyen@telenet.be)
– Chị Lê Phương-Uyên (0473 36 09 79 – lepuyen82@yahoo.com)

Tm. Ban Sinh Hoạt TN & GT
Giuse Nguyễn Phi Long