THƯ MỜI THAM DỰ Phiên họp Đại Hội Đồng Mục Vụ

Sau thời gian dài phải ngưng nghỉ vì cơn đại dịch, nay điều kiện đã cho phép và thừa lệnh cha Quản nhiệm, con trân trọng kính mời quý bác và quý anh chị em thành viên Đại Hội Đồng Mục Vụ Cộng Đoàn vui lòng đến tham dự cuộc họp đầu tiên ĐHĐMV, sẽ được tổ chức:

Vào Ngày Chúa nhật 07/11/2021, từ 16g45 đến 19 giờ.
Tại Phòng Họp lớn (lầu 2)

Do tầm quan trọng của Chương Trình Nghị Sự và do sau thời gian ngừng nghỉ lâu ngày, con trân trọng kính xin sự hiện diện đông đủ của thành viên trong kỳ họp này. Con xin chân thành cám ơn.

Kính thư
Phêrô Nguyễn Khắc Luân
Thư Ký