TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU LỊCH CÔNG GIÁO 2022 – NHÂM DẦN

Giá 10 EUR / cuốn.
Sẽ phát hành vào ngày Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 21/11/2021

Hỏi mua :
– Tại nhà thờ Cộng Đoàn (sau các Thánh Lễ Chúa Nhật)
– Hoặc nơi anh Nguyễn Phi Long 0474/95 27 99