ĐẠI LỄ TÔN VINH CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ VÀ MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM – 2021

ĐẠI LỄ TÔN VINH CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ
VÀ MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM – 2021


Ngày Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô-Vua
21.11.2021 – Vào Lúc 15g30