ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2021: Vào tối thứ Sáu 24.12.2021, lúc 20 giờ

Kính Mời Tham Dự
ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2021
Tại Cộng Đoàn Công Giáo Bruxelles