HÂN HOAN CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2021 VÀ NĂM MỚI 2022

Bài Thánh Ca « ĐÊM ĐÔNG » : Ca Đoàn TRUYỀN TIN trình bày trong
LỄ ĐÊM GIÁNG SINH 2021