HÂN HOAN CHÚC MỪNG NĂM MỚI NHÂM DẦN-2022


Bài Thánh Ca « Đầu Xuân Cầu cho Gia đình » :
Ca Đoàn TRUYỀN TIN trình bày trong
THÁNH LỄ GIAO THỪA MỪNG XUÂN NHÂM DẦN – 2022