NGÀY HÀNH HƯƠNG BANNEUX BẰNG XE AUTOCAR 08-05-2022

CỘNG ĐOÀN BRUXELLES
THAM DỰ NGÀY HÀNH HƯƠNG BANNEUX
BẰNG XE AUTOCAR

Cho việc di chuyển chung đi Banneux, đặc biệt cho những người không có phương tiện riêng, chúng tôi sẽ đặt mướn những xe AutoCars.

Để giúp chúng tôi kịp mướn đủ xe và có đủ chỗ cho tất cả, kính xin những người có ý định tham dự cuộc Hành Hương, vui lòng ghi danh sớm và đóng lệ phí di chuyển với giá tượng trưng đồng đều là
10 EUR / người.

Cho việc ghi danh, xin liên lạc với chúng tôi, qua điện thư, qua những số điện thoại dưới đây, hoặc chuyển tiền lệ phí di chuyển trực tiếp vào trương mục Cộng Đoàn :
Pastorale vietnamienne
• IBAN : BE88 0682 0381 7841
(ghi chú : Banneux 2022)

Hạn ghi danh trễ nhất là 30/04/2022, nhưng xin dành ưu tiên cho những người ghi danh trước. Chúng tôi chân thành cám ơn.

Liên lạc ghi danh :
• Chị Nguyễn Thị Hoạt : 0475/36 28 38 – thihoat@gmail.com
• Anh Nguyễn Cường Luật : 0485/68 96 27 – luatnhata@yahoo.com