THƯ MỜI THAM DỰ NGÀY HÀNH HƯƠNG KÍNH THÁNH MẪU BANNEUX 08-05-2022

THƯ MỜI THAM DỰ NGÀY HÀNH HƯƠNG KÍNH THÁNH MẪU BANNEUX 08-05-2022

Trong tâm tình tạ ơn Chúa và Mẹ Maria sau hơn 2 năm Đại Dịch và để cùng chung lòng Cầu Nguyện cho nền Hoà Bình Thế Giới, chúng tôi, các Linh mục phụ trách Mục Vụ Việt Nam, đặc biệt tại các Cộng Đoàn Công Giáo Bruxelles, Liège, Kortrijk, Antwerpen và Luxembourg, đồng tổ chức ngày Hành Hương kính Thánh Mẫu Banneux năm nay 2022, mở rộng và kính mời sự tham dự tích cực của tất mọi người Công Giáo Việt Nam hiện sống tại Vương quốc Bi và các Cộng Đoàn các nước lân cận:

  • Địa điểm : Sanctuaire de Banneux
    Rue de l’Esplanade 57, 4141 Banneux (Sprimont)
  • Thời gian : Ngày Chúa Nhật 08/05/2022
  • Chương Trình :

– 10g30 : Đón tiếp – Các phái đoàn đến.
(Địa điểm tập trung : Esplanade du Sanctuaire).

– 11g00 : Rước Kiệu Đức Mẹ Banneux

– 12g30 : Thánh Lễ Đồng Tế trọng thể.

– 14g00 : Cơm trưa – Gặp gỡ trao đổi.

– 16g00 : Chầu Thánh Thể – Nghi thức bế mạc.

– 16g30 : Chia tay.

Cùng với tâm tình tạ ơn và cầu nguyện qua các giờ Phụng vụ, ngày Hành Hương còn là dịp hội ngộ thân tình giữa những Cộng Đoàn và những người Công Giáo Việt Nam.

Chúng tôi trân trọng kính mời

– Lm. Jean Lê Trung – Cộng Đoàn Luxembourg
– Lm. Jean-Marie Bùi Phạm Tráng – Cộng Đoàn Liège
– Lm. Joachim Nguyễn Ngọc Tám – các CĐ Courtrai và Anvers
– Lm François-Xavier Nguyễn Xuyên – Cộng Đoàn Bruxelles