ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA KITÔ PHỤC SINH 2022 – 17.04.2022

Bài Thánh Ca « CHÚA SỐNG LẠI RỒI » :
Ca Đoàn TRUYỀN TIN trình bày trong
ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA KITÔ PHỤC SINH – 2022