THAM DỰ NGÀY HÀNH HƯƠNG BANNEUX BẰNG XE AUTOCAR – 08/05/2022


CỘNG ĐOÀN BRUXELLES
THAM DỰ NGÀY HÀNH HƯƠNG BANNEUX
BẰNG XE AUTOCAR – 08/05/2022

 1. Địa điểm tập trung : Trước nhà thờ Dòng Carmes
  45 Avenue de la Toison d’Or – 1050 Buxelles
 2. Khởi hành : Kính xin mọi người có mặt trễ nhất là 8g15.
  5 xe Autocars sẽ khởi hành đi Banneux vào đúng 8g30.
 3. Địa chỉ Banneux : Sanctuaire de Banneux
  Rue de l’Esplanade 57, 4141 Banneux ND
  .
 4. Tại Banneux : Xin CĐ. nhóm họp chung quanh Cờ Cộng Đoàn.
  Khi Rước Kiệu, xin đi theo sau Cờ Cộng Đoàn.
 5. Chương trình :
  • 10g30 : Giờ đón tiếp – Gặp gỡ
  • 11g00 : Khai mạc – Khởi sự Rước Kiệu cung nghinh Đức Mẹ Banneux và các Thánh Tử đạo Việt Nam.
  • 12g30 : Thánh Lễ Đồng Tế Trọng Thể mừng kính Đức Mẹ
  • 14g00 : Cơm trưa – Gặp gỡ nhau
  • 16g00 : Chầu Thánh Thể và Tôn kính các Thánh Tử đạo VN
  • 16g30 : Bế mạc – Chia tay
 6. Trở về : Các Xe Autocars sẽ rời Banneux lúc 17 giờ và trở về lại cùng địa điểm (nhà thờ Carmes)
 7. Liên lạc :