THƯ MỜI THAM DỰ LỄ BỔN MẠNG MÂN CÔI 08-10-2022


Hội Mân-Côi-Sống Vương Quốc Bỉ
THƯ MỜI THAM DỰ LỄ BỔN MẠNG MÂN CÔI

Bruxelles, ngày 29/08/2022

Quý Bác và quý Anh Chị Em hội viên Hội Mân Côi kính mến,

Trong tâm tình cảm mến tri ân Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, nay con thay mặt Hội Mân-Côi-Sống, trân trọng kính mời quý Bác và quý Anh Chị Em hội viên, cùng quý Bác và quý Anh Chị trong các Ban, Nhóm, Hội trong Cộng Đoàn… vui lòng bớt chút thời giờ quý báu đến tham dự Lễ Bổn Mạng của Nhóm, cầu nguyện và chung vui với chúng con, sẽ được tổ chức :

Ngày thứ bảy 08 tháng 10 năm 2022
Tại Nhà Nguyện Dòng Carmes,
45 Avenue de la Toison d’Or, 1050 Bruxelles

Chương trình :
– 11g00 : Làm việc kính Đức Mẹ Mân Côi
– 11g30 : Thánh Lễ mừng Bổn Mạng
– 12g30 : Bữa Cơm thân mật tại Phòng Hội D. Carmes (Lầu 2)

Sự hiện diện của quý Bác và quý Anh Chị là niềm vui khích lệ chung cho Nhóm chúng con, cũng đồng thời thể hiện tình hiệp thông con một Cha trong gia đình Giáo Hội hiệp nhất, luôn được Mẹ Maria liên kết như Xâu Chuỗi bên Chúa Giêsu.

Nguyện xin Chúa và Mẹ Rất Thánh Mân Côi ban xuống muôn hồng ân trên quý Bác và quý Anh Chị hội viên và quý Quan Khách.

Sau Thánh Lễ, chúng con trân trọng kính mời mọi người cùng ở lại chia xẻ niềm vui gặp gỡ qua bữa cơm thân tình thanh đạm do Nhóm Mân Côi Sống khoản đãi.

Chúng con trân trọng kính mời

Tm. Nhóm Mân Côi Sống
Lucie Ngô Thị Lợi
02/830 23 62 – 0488/27 67 16