THƯ THÔNG BÁO
GHI DANH THAM DỰ CÁC LỚP GIÁO LÝ XƯNG TỘI + RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU – THÊM SỨC
Niên Khoá 2022-2023


Kính thưa quý phụ huynh,
Ban Huynh Trưởng CĐ xin thông báo cùng quý phụ huynh :
Hai lớp Giáo Lý căn bản dành cho các Thiếu Nhi và các Thiếu Niên trong Cộng Đoán là Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức sẽ được Ban Huynh Trưởng tổ chức cho niên khoá 2022-2023 sắp tới.
Xin quý phụ huynh vui lòng ghi danh tham dự các lớp Giáo Lý để con em mình được lãnh nhận các Bí Tích Căn Bản này theo luật buộc của Giáo Hội :

Thời hạn ghi danh : Tháng 09/2022
Cách ghi danh : Xin điền vào Mẫu Phiếu Ghi Danh phát tại nhà thờ
sau các Thánh Lễ và trao lại cho Ban Huynh Trưởng .
Khai mạc Niên khoá : Trong tháng 10/2022 (có thư thông báo riêng)
Nơi học Giáo Lý : Tại các Phòng Họp trong khuôn viên nhà thờ Cộng Đoàn (Dòng Carmes).

Mọi chi tiết khác liên quan đến Năm Học (lịch trình, chương trình…) sẽ được Ban Huynh Trưởng trực tiếp thông báo riêng sau khi nhận được Mẫu Phiếu Ghi Danh đính kèm.

Liên lạc :
– Anh Nguyễn Phi Long (0474 95 27 99 – philong.nguyen@telenet.be )
– Chị Lê Phương-Uyên (0473 36 09 79 – lepuyen82@yahoo.com )

Tm. Ban Sinh Hoạt TN & GT
Giuse Nguyễn Phi Long