ĐẠI LỄ SUY TÔN VÀ MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM – 2022

Thư Mời Tham Dự
ĐẠI LỄ SUY TÔN VÀ MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM – 2022Ngày Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô-Vua
20.11.2022 – Vào Lúc 15g30

Cộng Đoàn Bruxelles chân thành kính mời quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ, quý Ông Bà cùng tất cả Anh Chị Em tín hữu Công Giáo VN trong Tổng Giáo Phận, cùng về tham dự ngày Đại Lễ Truyền Thống :

Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
và Suy Tôn Chúa Kitô-Vua Vũ Trụ

để kết thúc Năm Phụng Vụ 2022,

Phần 1 : Rước kiệu suy tôn và cung nghinh Hài Cốt CTTĐVN. Hôn Kính Hài Cốt các Thánh

Phần 2 : Thánh lễ Đồng Tế trọng thể, suy tôn Chúa Kitô Vua Vũ Trụ – Tạ ơn Hồng Ân Năm Phụng Vụ mới 2023.

Cộng Đoàn Trân Trọng Kính Mời.