THÔNG BÁO NĂM SINH HOẠT 2022-2023 DÀNH CHO THIẾU NHI VÀ GIỚI TRẺ


Kính thưa quý Phụ huynh,
Sau thời gian dài bị gián đoạn bởi cơn đại dịch, nay điều kiện đã cho phép, chúng tôi xin thông báo đến quý Phụ huynh việc khởi sự lại các Sinh Hoạt vào các ngày Chúa Nhật dành cho các Thiếu Nhi và Giới Trẻ trong Cộng Đoàn như vẫn có suốt những năm trước đây,
gồm mỗi tháng một lần, từ 10 giờ đến sau Thánh Lễ CĐ (khoảng 17 giờ).
Buổi sinh hoạt đầu tiên được ấn định :
vào Ngày Chúa Nhật 20/11/2022, từ 10 giờ sáng,
tại Phòng Sinh Hoạt Dòng Kín – Carmel – Bruxelles

(22 rue de Lausanne, 1060 Bruxelles).
Sau đó, sẽ được tổ chức vào các ngày :
CN. 18/12/2022 – CN. 19/03/2023 – CN. 21/05/2023
CN. 21/01/2023 – CN. 23/04/2023 – CN. 25/06/2023

Để giúp Ban Huynh Trưởng tiện việc tổ chức, chúng tôi kính xin quý Phụ huynh, ngay từ bây giờ, ghi danh tham dự cho các con em mình, từ 6 tuổi trở lên. Cơm trưa các ngày sinh hoạt sẽ do Ban Huynh Trưởng đảm trách.

Ghi danh, xin liên lạc về :
Anh Nguyễn Phi Long 0474 95 27 99 – philong.nguyen@telenet.be
Chị Lê Phương-Uyên 0473 36 09 79 – lepuyen82@yahoo.com