SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN TRONG THÁNG 11 – 2022

Thứ ba 01-11 : Lễ Các Thánh Nam Nữ, Lễ Trọng.
Thánh Lễ Cộng Đoàn lúc 20 giờ, tại nhà thờ Dòng Carmes, Thánh Lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời – Trong TL, có phần Rao các Ý Lễ xin dâng trong tháng các Linh Hồn.

Chúa nhật 06 : Thánh Lễ Cộng Đoàn lúc 15g30, tại nhà thờ Carmes.
• Ca đoàn TT tập hát lúc 14 giờ
Rửa Tội đầu tháng.

Chúa nhật 13 : Thánh Lễ Cộng Đoàn lúc 15g30, tại nhà thờ Carmes.
• Ca đoàn TT tập hát lúc 14 giờ
• Khai mạc khoá Giáo Lý Dự Tòng sau Thánh Lễ

Chúa nhật 20 : Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ – Đại Lễ kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo VN (Xem Trg 14).
Thánh lễ Cộng Đoàn lúc 15g30 tại nhà thờ Carmes.
Ngày khởi sự bán Lịch Công Giáo 2023.
Ngày quyên tiền cho Quỹ Tình Thương
Ngày Khai Mạc sinh hoạt Thiếu Nhi và Giới Trẻ
lúc 10 giờ, tại Phòng Sinh Hoạt Dòng Kín Bruxelles –
22 Rue de Lausanne, 1060 Bruxelles
• Ca đoàn TT tập hát lúc 14 giờ

Thứ bảy 26 : Sinh hoạt nhóm Légio-Mariae lúc 12 giờ, tại nhà bà Nguyễn Thị Kim-Uyên

Chúa nhật 27 : Chúa Nhật thứ I Mùa Vọng.
Khởi đầu Năm Phụng Vụ 2023 – Chu kỳ Năm A.
• Thánh Lễ Cộng Đoàn lúc 15g30, tại nhà thờ Carmes.
• Ca đoàn TT tập hát lúc 14 giờ
• Giải tội mùa Vọng lúc 14g30

Từ Chúa nhật 27/11 đến CN 08/01/2023 :
Triển lãm Hang Đá quốc tế
tại Nhà Thờ Chánh Toà Saint Michel và Gudule,
do các Cộng Đoàn Sắc Tộc thực hiện.

Thứ tư 30 : Sinh hoạt Ban Báo Chí lúc 9g30.