THƯ MỜI THAM DỰ
Phiên họp Đại Hội Đồng Mục Vụ
Cộng Đoàn

Kính thưa quý Anh Chị Em thành viên Hội Đồng Mục Vụ,

Tôi trân trọng kính mời quý Anh Chị Em thành viên Đại Hội Đồng Mục Vụ/CĐ, vui lòng đến tham dự phiên họp kỳ 2 Đại Hội Đồng Mục Vụ, sẽ được tổ chức:

Vào ngày Chúa nhật 26/03/2023, từ 17g00 đến 19g30
Tại Phòng Họp Dòng Carmes (lầu 2)

Kính mong sự hiện diện đông đủ của quý Anh Chị Em thành viên Hội Đồng Mục Vụ.
Tôi chân thành cám ơn và trân trọng kính mời.

TM. Hội Đồng Mục Vụ
Nguyễn Khắc Luân – Thư Ký