CỘNG ĐOÀN BRUXELLES
THAM DỰ NGÀY HÀNH HƯƠNG BANNEUX
BẰNG XE AUTOCAR – 14/05/2023

CỘNG ĐOÀN BRUXELLES THAM DỰ NGÀY HÀNH HƯƠNG BANNEUX BẰNG XE AUTOCAR – 14/05/2023


 1. Địa điểm tập trung : Trước nhà thờ Dòng Carmes
  45 Avenue de la Toison d’Or – 1050 Buxelles
 2. Khởi hành : Kính xin mọi người có mặt trễ nhất là 7g45.
  Các xe Autocars sẽ khởi hành đi Banneux vào đúng 8 giờ.
 3. Địa chỉ Banneux : Sanctuaire de Banneux
  Rue de l’Esplanade 57, 4141 Banneux ND.

 4. Tại Banneux : Xin CĐ. nhóm họp chung quanh Cờ Cộng Đoàn.
  Khi Rước Kiệu, xin đi theo sau Cờ Cộng Đoàn.
 5. Chương trình :
  • 10g00 : Giờ đón tiếp – Gặp gỡ
  • 10g45 : Khai mạc – Rước Kiệu cung nghinh Đức Mẹ Banneux
  • 12g15 : Dâng Hoa kính Mẹ (do đội các Thanh nữ CĐ. Bruxelles)
  • 12g30 : Thánh Lễ Đồng Tế Trọng Thể mừng kính Đức Mẹ
  • 14g00 : Cơm trưa – Gặp gỡ nhau
  • 16g15 : Chầu Thánh Thể
  • 17g00 : Bế mạc – Chia tay
 6. Trở về : Các Xe Autocars sẽ rời Banneux lúc 17 giờ và trở về lại Bruxelles tại cùng địa điểm nhà thờ Carmes.
 7. Liên lạc :