Kính Mời Tham Dự
ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2023 : Vào tối Chúa Nhật 24.12.2023, lúc 20 giờ