TUẦN THÁNH 2024 – THỨ SÁU TUẦN THÁNH -TƯỞNG NIỆM cuộc TỬ NẠN của CHÚA GIÊSU- 29/03/2024–20g30