SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN TRONG THÁNG 01-2023

Chúa nhật 01/01 : Tết Dương Lịch 2023
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa – Lễ trọng
Thánh lễ Cộng Đoàn lúc 15g30 tại nhà thờ Carmes.
• Ca đoàn TT. tập hát lúc 14g30

Chúa nhật 08 : Chúa nhật Lễ Hiển Linh
• Ca đoàn TT. tập hát lúc 14g30
Thánh lễ Cộng Đoàn lúc 15g30 tại nhà thờ Carmes.
Rửa Tội đầu tháng
• Giáo lý Dự Tòng sau Thánh Lễ

Chúa nhật 15 : Chúa nhật thứ 2 mùa Thường Niên
Thánh Lễ Cộng Đoàn lúc 15g30 tại nhà thờ Carmes.
• Sinh hoạt Ca đoàn TT lúc 14g30 và từ 17-20 giờ.
• Giáo Lý Hôn Nhân sau Thánh Lễ


Thứ bảy 21 : Thánh Lễ Giao Thừa tạ ơn Năm Cũ và đón mừng
Năm Mới Quý-Mão, lúc 20 giờ, tại nhà thờ thường trực CĐ (Carmes)
• Sinh hoạt Ban Thiếu Nhi và Giới Trẻ từ 19 giờ.
• Ca đoàn TT. tập hát lúc 19 giờ

Chúa nhật 22 : Chúa nhật thứ 3 mùa Thường Niên
(Xin lưu ý : Hồm nay KHÔNG CÓ Thánh Lễ CĐ. lúc 15g30)

Chúa nhật 29 : Chúa nhật thứ 4 mùa Thường Niên
Thánh Lễ Cộng Đoàn lúc 15g30 tại nhà thờ Carmes.
• Ca đoàn TT. tập hát lúc 14g30

Thứ ba 31 : Lễ Thánh Gioan-Boscô, Bổn mạng Ban Huynh Trưởng.

Thứ tư 01/02 : Sinh hoạt Ban Báo Chí lúc 09g30