KÍNH MỜI THAM DỰ THÁNH LỄ GIAO THỪA MỪNG TÂN XUÂN NHÂM-DẦN – 2022

KÍNH MỜI THAM DỰ THÁNH LỄ GIAO THỪA
MỪNG TÂN XUÂN NHÂM-DẦN - 2022

Để đón mừng Năm Mới nhằm tiếp nối truyền thống tốt đẹp đầy ý nghĩa đã có từ nhiều năm qua, Cộng Đoàn trân trọng kính mời quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ và tất cả Cộng Đoàn cùng về tham dự Thánh Lễ Đồng Tế Trọng Thể chào đón Giao Thừa Tạ Ơn Năm Cũ và Đón Mừng Năm Mới Nhâm Dần, sẽ được tổ chức :
     Vào tối thứ Hai 31/01/2022, vào lúc 20 giờ
     Tại nhà thờ thường trực Cộng Đoàn (Carmes)
     45 Av. de la Toison d’Or, 1050 Bruxelles (Métro Louise)
                   – Nghi Thức Tế Tụng Tổ Tiên
                   – Hái Lộc Thánh Đầu Xuân
                   – Phát Quà Mừng Tuổi
 
CỘNG ĐOÀN TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI