CỬ HÀNH TUẦN THÁNH VÀ
LỄ PHỤC SINH 2023
TẠI NHÀ THỜ CỘNG ĐOÀN BRUXELLES (CARMES)
45 Avenue de la Toison d’Or,
1050 Bruxelles

CHÚA NHẬT 02-04, lúc 15g30 : CHÚA NHẬT LỄ LÁ
Khởi sự Tuần Thánh –

Thánh lễ CĐ với nghi thức
Làm Phép và Rước Lá.

Thứ ba 04-04, lúc 19 giờ :
Thứ Ba Tuần Thánh

Thánh Lễ
Làm Phép Dầu tại
Cathédrale SS Michel et Gudule


Thứ tư 05-04, lúc 20g00 :
Thứ Tư Tuần Thánh

Cử hành việc Đi và Suy gẫm Đàng Thánh Giá

Thứ năm 06-04, lúc 20g30 :
Thứ Năm Tuần Thánh

Cử hành Lễ Tiệc Ly – Rửa Chân – Canh Thức Thánh Thể.

Thứ sáu 07-04, lúc 20g30 : Thứ Sáu Tuần Thánh.
Cử hành cuộc
Thương Khó Chúa Giêsu
và Suy Tôn Thánh Giá.
Ngày Giữ Chay và Kiêng Thịt


Thứ bảy 08-04, lúc 19g00 : Thứ Bảy Tuần Thánh
Canh Thức Vượt Qua mừng Chúa Kitô Phục Sinh.

Chúa Nhật 09-04, lúc 15g30 : ĐẠỊ LỄ MỪNG CHÚA KITÔ PHỤC SINH

THƯ MỜI THAM DỰ
Phiên họp Đại Hội Đồng Mục Vụ
Cộng Đoàn

Kính thưa quý Anh Chị Em thành viên Hội Đồng Mục Vụ,

Tôi trân trọng kính mời quý Anh Chị Em thành viên Đại Hội Đồng Mục Vụ/CĐ, vui lòng đến tham dự phiên họp kỳ 2 Đại Hội Đồng Mục Vụ, sẽ được tổ chức:

Vào ngày Chúa nhật 26/03/2023, từ 17g00 đến 19g30
Tại Phòng Họp Dòng Carmes (lầu 2)

Kính mong sự hiện diện đông đủ của quý Anh Chị Em thành viên Hội Đồng Mục Vụ.
Tôi chân thành cám ơn và trân trọng kính mời.

TM. Hội Đồng Mục Vụ
Nguyễn Khắc Luân – Thư Ký