SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN TRONG THÁNG 09-2023

Thứ sáu 01 : Sinh hoạt Ban Báo Chí lúc 9g30

Chúa nhật 03 : Thánh Lễ Cộng Đoàn lúc 15g30, tại nhà thờ Carmes.
• Rửa Tội đầu tháng.
• Ca đoàn tập hát lúc 14 giờ
Hôm nay, tại nhà thờ Chánh toà Saint-Rombaut tại Malines có Thánh lễ Truyền chức Giám mục cho cha Tổng Đại Diện Luc Terlinden vào lúc 15 giờ với sự hiện diện của Vua Philippe và Hoàng Hậu Mathilde. Cộng Đoàn hiệp tâm cầu nguyện cho Đức Tân Tổng Giám Mục và cho sứ vụ mới của ngài.

Chúa nhật 10 : Thánh Lễ Cộng Đoàn lúc 15g30, tại nhà thờ Carmes.
• Ca đoàn tập hát lúc 14 giờ
Thánh lễ hôm nay do cha Antôn-Maria Ngô Thái Hiệp, tân Linh mục thuộc GP. Namur chủ sự. Cộng đoàn hân hoan đón tiếp cha, tạ ơn Chúa với cha và cầu nguyện cho sứ vụ Linh mục cha khởi sự.

Thứ ba 12 : Thánh lễ Đón Tiếp Đức cha Luc Terlinden, tân Tổng Giám mục Tổng Giáo Phận Malines-Bruxelles lúc 19 giờ, tại Cathédrale SS. Michel và Gudule

Thứ bảy 16 : Họp Ban Huynh Trưởng lúc 18 giờ tại nhà anh Nguyễn Phi Long

Chúa nhật 17 : Thánh Lễ Cộng đoàn lúc 15g30, tại nhà thờ Carmes.
Journée Sans Voitures – Ngày Không Xe

Thứ bảy 23 : Thánh Lễ Khai Mạc biến cố đặc biệt “2 Tuần lễ cho Thánh nữ Têrêxa” (từ 23/9 – 08/10) tại Basilique Koekelberg lúc 16 giờ, với sự hiện diện của toàn Hội Đồng Giám mục Vương quốc Bỉ.

nuvuonghoabinh
Chúa nhật 24 : Thánh Lễ khai mạc Năm Mục Vụ 2023-2024
lúc 15g30, tại nhà thờ Carmes,
Ca đoàn tập hát lúc 14 giờ

Thứ bảy 30 : Thánh Lễ tam cá nguyệt Hội Légio-Mariae, lúc 11 giờ, tại nhà bà Trần Đức Cẩm